T.C. Sivas Valiliği SODES Proje Ofisi
 

Duyurular

Tüm Duyurular

SODES Projeleri İlk Taksitleri Proje Hesaplarına Aktarıldı
 

Sosyal Destek Programı (SODES) Uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi güçlendirmek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak amacıyla, istihdam, sosyal içerme ve kültür, sanat ve spor alanlarındaki projeleri destekleyen programdır.


Sivas Valiliği 2015 yılı SODES Programına kamu kuruluşları, il/ilçe özel idareleri, belediyeler, mahalli idare birlikleri, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları tarafından 13 Mart 2015 ve 15 Nisan 2015 tarihleri arasında SODES-BİS sistemine toplam 306 proje girişi yapılmıştır.

SODES BİS sistemine yüklenen projelerin 196 adedinin kâğıt ortamında resmi başvurusu alınmış ve sisteme alındı kaydı yapılmıştır.

Sivas Valiliğine teslim edilen projelerin, Valilik Makamının Oluru ile teşkil edilen komisyon tarafından 15 Nisan-13 Mayıs ön incelemesi yapılmıştır. 2015 Yılı SODES Uygulama Usul ve Esasları ile Sivas İli Öncelikleri arasında yer alan toplam 40 adet proje nihai değerlendirme için Kalkınma Bakanlığına teslim edilmiştir.

Kalkınma Bakanlığı tarafından 2015 yılında desteklenecek SODES Projeleri Listesi 21 Ağustos Cuma 2015 tarihinde açıklanmış olup ilimizde 15 adet (3 yedek) proje destek almaya hak kazanmıştır.

2015 yılı kabul edilen projelere ait Sivas Valiliği SODES resmi internet sitesi http://www.sivassodes.gov.tr  adresinde yayınlanmıştır. Daha fazla bilgi almak ve sorular için Sivas Valiliği SODES Proje Ofisine müracaat edilmesi gerekmektedir.

Bu Maksatla program kapsamında desteklenmeye hak kazanmış olan projelerin “Finansman Sözleşmeleri Valiliğimiz tarafından16/09/2015 tarihinde imzalanarak, ilk ödemeleri 12/11/2015 tarihinde proje hesaplarına aktarılmıştır.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İhale İlanları

Tüm İhaleler

 

 

Sosyal Destek Programı Sivas Hakkında Dökümantasyon Projeler Diğer Bilgiler
 
Hasan HIDIROĞLU Hasan HIDIROĞLU