T.C. Sivas Valiliği SODES Proje Ofisi
 

Duyurular

Tüm Duyurular

Bütçe Kanunu
 

 

2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKİ "E" CETVELİ


2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 26/12/2014 tarihli ve 29217 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

E-CETVELİ

Bazı Ödeneklerin Kullanımına Ve Harcamalara İlişkin Esaslar

Sıra No: 20


Kalkınma Bakanlığı bütçesinin 32.01.33.00-01.6.0.00-1-07.1 tertibinde yer alan ödenek, Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında öncelikle Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamındaki iller olmak üzere Kalkınma Bakanlığı tarafından oluşturulacak usul ve esaslar çerçevesinde belirlenecek illerde istihdamın artırılması, sosyal içermenin, spor, kültür ve sanatın geliştirilmesi, SODES programının yürütülmesine yönelik kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ile SODES’in değerlendirilmesi, izlenmesi ve tanıtımına yönelik faaliyetler için kullandırılır. Bu kapsamda ilgili valilikler veya kalkınma ajansları tarafından belirli bir program çerçevesinde Kalkınma Bakanlığına teklif edilen ve anılan Bakanlık tarafından uygun bulunan projelerin bedelleri, münhasıran proje ile ilgili harcamalarda kullanılmak üzere söz konusu ödenekten  ilgili valilik veya kalkınma ajansı adına açılacak özel bir hesaba aktarılır ve proje amaçlarına uygun olarak kamu kurum ve kuruluşları, il özel idareleri, belediyeler, mahalli idare birlikleri, meslek odaları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarına Kalkınma Bakanı tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ilgili valilik veya kalkınma ajansı tarafından kullandırılır.


İhale İlanları

Tüm İhaleler

 

 

Sosyal Destek Programı Sivas Hakkında Dökümantasyon Projeler Diğer Bilgiler
 
Hasan HIDIROĞLU Hasan HIDIROĞLU