T.C. Sivas Valiliği SODES Proje Ofisi
 

Duyurular

Tüm Duyurular

Başvuru ve Değerlendirme Süreci
 
BAŞVURU ve DEĞERLENDİRME SÜRECİ
 
 • Kalkınma Bakanlığı her yıl SODES kapsamındaki illerin valiliklerine yazılı olarak proje çağrısında bulunmaktadır.
 • Valilikler, ilgili yazıda uygun görülen süre içerisinde proje teklif etmeye yetkili kuruluşlardan aldıkları proje tekliflerini çerçevesinde değerlendirerek uygun gördükleri proje tekliflerini hem SODES-BİS hem resmi yazıyla Kalkınma Bakanlığına göndermektedir. Valiliklerin proje tekliflerinin değerlendirmesinde dikkate aldıkları değerlendirme kriterleri şunlardır:
 1. SODES amaçlarına uygunluk,
 2. Sürdürülebilirlik,
 3. Projenin amacı, gerekçesi, faaliyetleri ile bütçesi arasındaki tutarlılık,
 4. Projeyi öneren kuruluşun proje yürütme kapasitesi,
 5. Projenin hedef gruplar üzerinde yaratacağı etkiler,
 6. Proje hedef kitlesinin genişliği,
 7. İlin öncelikleri.
 • Valilikler tarafından Kalkınma Bakanlığına gönderilen proje tekliflerinin elektronik ve yazılı nüshaları arasında fark olmaması gerekmektedir. Nüshalar arasında fark olması halinde ilgili teklifler değerlendirmeye alınmaz.
 • Kalkınma Bakanlığının teklif çağrısında belirtilen süre içerisinde valiliklerden Kalkınma Bakanlığına iletilen her bir proje; Kalkınma Bakanlığı tarafından uygun görülen iki uzman tarafından yukarıda belirtilen değerlendirme kriterleri çerçevesinde yeniden değerlendirilmektedir.
 • Teklif edilen projeler değerlendirilirken, her hangi bir projede iki uzmanın puanları arasında önemli bir fark bulunması durumunda proje üçüncü bir uzman tarafından gözden geçirilerek yeniden puanlanmaktadır.
 • Projelerin puanlanma süreci tamamlandıktan sonra tüm projeler aldıkları puana göre sıralamaya tabi tutulmaktadır.
 • Toplam bütçe tutarları ilgili yılın SODES bütçesine karşılık gelecek tutardaki proje teklifleri, SODES kapsamında desteklenecek projeler olarak değerlendirilmektedir.
 • Desteklenecek projeler Kalkınma Bakanlığı tarafından hem SODES-BİS aracılığıyla hem de resmi yazıyla Valiliğe bildirilmekte ve Kalkınma Bakanlığı internet sitesinden kamuoyuna duyurulmaktadır.
 • Desteklenecek projelerin kamuoyuna duyurulmasından sonra ilgili valilik ile proje yürütücüsü arasında SODES Finansman Sözleşmesi imzalanmaktadır.
 • Proje için öngörülen ödenek tutarı, ilgili valilik ile proje yürütücüsü arasında imzalanan SODES Finansman Sözleşmesinde yer alan hükümler çerçevesinde proje hesabına aktarılmaktadır.
 • Kabul edilen projelerin uygulanmasına ödenek aktarma işlemini müteakip ivedilikle başlanmaktadır.

İhale İlanları

Tüm İhaleler

 

 

Sosyal Destek Programı Sivas Hakkında Dökümantasyon Projeler Diğer Bilgiler
 
Hasan HIDIROĞLU Hasan HIDIROĞLU